Visuaalinen data-analyysi

Hallitsemme lähes kolmen vuosikymmenen kokemuksella erilaisten laajojen raakadatojen käsittelyn, luokittelun ja rikastamisen päätöksentekoon soveltuvaksi, mutta arvoa siitä syntyy vasta kun datan omistaja haluaa nähdä mitä tarinoita datan avulla voi etsiä omasta liiketoiminnasta.

Dataosaamisen lisäksi saat käyttöösi kaiken kertyneen liiketoimintaymmärryksemme erilaisiin liiketoimintaan liittyviin strategisiin kehittämis- ja suunnittelutarpeisiin. Moderniin data-analytiikkaan kuuluu myös luonnollisena osana tekoälyn soveltaminen oikeissa paikoissa.

Työssämme käytämme Python -ohjelmointikieltä ja monipuolisia tilastolliseen mallintamiseen, koneoppiin ja algoritmeihin sekä datan visualisointeihin liittyviä kirjastoja. Työn tulokset luovutetaan ja kommunikoidaan PowerPoint animaatioina ja tarvittaessa myös asiakkaan omalla graafisella ilmeellä.

 

 

Uskomme vahvasti siihen, että data-analyysissä oleellinen informaatio pitää ensisijaisesti esittää visuaalisesti ja nähdä omin silmin

Visualisoimalla dataa moniulotteisesti voidaan;

•luoda nopeasti yleiskuva tilanteesta ja syventyä näkyviin huomiopisteisiin

•korostaa datan olennaisia piirteitä ja muuttujien keskinäisiä suhteita

•etsiä poikkeavuuksia sekä näkymättömiä syy ja seuraus -yhteyksiä

•saada näkyviin asiakasjakaumat ja ryhmät

•oppia ymmärtämään asiakkaan käyttäytymistä

 

Visuaalinen data-analyysi on oikea työkalu kun:

Selvität missä yrityksesi on onnistunut tai missä mahdollisesti on vielä parantamisen varaa.

Tutkit asiakasryhmiesi tai tuoteryhmiesi näkymiä.

Etsit kumppanuusuhteita. vahvoja asiakassuhteita tai kannattavia kohderyhmiä

Tuotat vaivattomasti asiakkaistasi vertailutietoa päätöstesi tueksi.

Voit ennakoida ja seurata eri toimialojen ja talouden kehityssuuntia. Reagointikykysi liiketoimintaympäristön muutoksiin paranee ja pystyt tuottamaan vaivattomasti vaativatkin analyysit. Data-analyysi onkin sijoitus, joka maksaa itsensä hetkessä takaisin.

 

   

 

 

Data-osaaminen 

 

 

AI 

 

 

Visualisointi